Brisanje knjig servisov

Knjige servisov brišemo tako, da najprej v preglednici Knjige servisov označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb   - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Če za knjigo že obstaja promet, se prikaže sporočilo.

In knjige servisa ni možno izbrisati.

Natisni