Vnesi novo pošto

Najprej v preglednici določimo, ali delamo s prejeto ali s poslano pošto. Nato kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre se spodaj prikazano okno:

 

Primer Prejete pošte:

 

Določen pošta je določena z naslednjimi podatki:

 • Zaporedna številka – avtomatično v okviru leta in v okviru prejete in poslane pošte
 • Medij – Izbiramo lahko med Navadna, Elektronska, Faksirana
 • Stranka – Izberemo stranko iz šifranta strank, od katere smo pošto prejeli oziroma poslali
 • Vrsta pošte – Izberemo iz šifranta vrst pošt, ki ga lahko oblikujemo po želji
 • Klasifikacijski  znak – Izberemo ga iz šifranta, z njim razporedimo  prejeto pošto glede na klasifikacijski načrt.
 • Predal oznaka – Izberemo med operater, zaposleni, koristnik OST ali stranka.
 • Predal – Glede na oznako izberemo iz seznama operaterjev, zaposlenih, koristnikov OST ali strank osebo, kateremu smo pošto oddali ali od njega prejeli.
 • Veza – Vpišemo lahko oznako, ki nam pove, na kak način se prejeta pošta obdeluje oziroma kje se je obdelovala poslana pošta.
 • Opis – Poljuben opis, glede na katerega bomo lahko poiskali določeno pošto v preglednici.
 • Priponka – Določeno pošto lahko shranimo v obliki priponke (glej SAOP standard za shranjevanje priponk)
 • Opomba – Poljuben zaznamek vezan na pošto.

Natisni