Verzija 2019.02.001

 • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihku »splošno« je dodana nova opcija nastavitve, ki na serijskem knjiženju delovnih nalogov omogoči delno izdajanje sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob brisanju šifre izdelka delovnega naloga in izhoda iz naloga z »opusti« se nalog izbriše, uredili smo, da se s tem brišejo tudi vse povezane tabele (sestava, tehnologija, veze, kalkulacije,…
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji serijskega knjiženja delovnih nalogov je dodan nov način knjiženja »Delna izdaja materiala«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« smo dodali možnost prenosa serijskih številk podrejenega delovnega naloga na opombo nadrejenih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na tiskanju zbirnega delovnega naloga smo odpravili napako številčenja strani.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« in »Pregled podrejenih delovnih nalogov« smo dodali še kolono »naziv izdelka«, ki prikaže naziv izdelka iz podrejenega oziroma nadrejenega delovnega naloga.

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihku »splošno« je dodana nova opcija nastavitve, ki na serijskem knjiženju delovnih nalogov omogoči delno izdajanje sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob brisanju šifre izdelka delovnega naloga in izhoda iz naloga z »opusti« se nalog izbriše, uredili smo, da se s tem brišejo tudi vse povezane tabele (sestava, tehnologija, veze, kalkulacije,…
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji serijskega knjiženja delovnih nalogov je dodan nov način knjiženja »Delna izdaja materiala«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« smo dodali možnost prenosa serijskih številk podrejenega delovnega naloga na opombo nadrejenih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na tiskanju zbirnega delovnega naloga smo odpravili napako številčenja strani.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« in »Pregled podrejenih delovnih nalogov« smo dodali še kolono »naziv izdelka«, ki prikaže naziv izdelka iz podrejenega oziroma nadrejenega delovnega naloga.

 

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – odpremni nalogi; na tiskanju odprem periodike smo dodali možnost izbire tiskalnika na katerega se bo tiskala posamezna vrsta dokumenta.

Natisni