Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

 • Dopusti in odsotnosti
  • Omogočeno določanje zadnjega meseca za koriščenje letnega dopusta preteklega leta na ravni posameznega zaposlenega
 • Kadrovski šifranti
  • Dogodki
   • Omogočeno določanje vrste dokumenta eRegistratora na ravni posameznega dogodka.
 • Zaposleni
  • Dogodki zaposlenih
   • Med shranjevanjem dokumenta v eRegistrator določeno odpiranje standardnega zaslona za vnos dokumenta v eRegistrator
 • Odpravljene neskladnosti na napotnici za zdravniški pregled (Dogodki zaposlenih, Izpiti, pregledi in potrdila)

Natisni