Ustavitev postopka

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) prinaša spremembo glede ustavitve postopka. 36. člen ZJN-2B pravi: »(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik v primeru javnih naročil iz drugega odstavka 12. člena tega zakona objaviti na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, mora naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestiti o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja.«

Za ustavitev postopka je dovolj, da v javnem naročilu kliknete na gumb Ustavitev postopka in s potrditvijo postopek za izbrano naročilo ustavite. Gumb je aktiven samo, če je status javnega naročila V postopku in da niste v program vpisali še nobene prejete ponudbe.

Naročila, katerega postopek izbire je bil ustavljen, ne morete več spreminjati.

Natisni