Izpis evidenčnih vknjižb

Pripravljene evidenčne vknjižbe lahko tudi izpisujemo in sicer tako, da gremo v meni Dnevne obdelave / Evidenčno knjiženje / Izpis evidenčnih vknjižb. Odpre se nam spodnji ekran:

·    Letnica poslovnega leta – program predlaga letnico iz nastavitev.

·    Konto računov – vnesemo konto kupcev ali dobaviteljev, odvisno od tega kaj želimo pregledovati (prihodke ali odhodke).

·    Obdobje od … do – določimo obdobje, za katero želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če ne določimo obdobja, program prikaže evidenčne vknjižbe za vsa obdobja v izbranem letu.

·    Datum dokumenta od … do – določimo datume, za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če se datumsko ne omejimo, program prikaže vse evidenčne knjižbe v izbranem letu.

·    Datum zapadlosti od … do – določimo datume, za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če se datumsko ne omejimo, program prikaže vse evidenčne knjižbe v izbranem letu ne glede na datum zapadlosti.

·    Datum plačila od … do – določimo datume plačila, za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če se datumsko ne omejimo, program prikaže vse evidenčne knjižbe v izbranem letu ne glede na datum plačila. Omejitev po datumu plačila se lahko uporabi za kontrolo pripravljenih evidenčnih knjižb v dnevu ali obdobju glede na prejeta oz. izdana plačila na saldokontnih kontih.

·    Stranka od …do – določimo stranke za katere želimo pregledovati evidenčne vknjižbe. Če ne določim stranke nam program prikaže podatke za vse stranke.

·    Šifra evid. konta od … do – določimo evidenčne konte, za katere želimo pregledovati  evidenčne vknjižbe.

·    Računi – pri pregledovanju podatkov imamo možnost pregledovati  podatke za Vse račune, samo Račune brez evidenčnih vknjižb ali pa samo Račune z evidenčnimi vknjižbami.

·    Evidenčne vknjižbe – določimo kaj želimo pregledovati in sicer izbiramo lahko med: Vse, Plačane ali Neplačane.

·    Samo rekapitulacija – pri izpisu lahko izbiramo med rekapitulacijo ali  pa izpišemo vse vknjižbe.

·    Razvrščanje po – knjižbe lahko razvrščamo po: Dokumentih, Strankah, Stroškovnih mestih, Stroškovnih nosilcih, Referentih ali Datumu dokumenta.

·    Ime izpisne listine – lahko vpišemo naslov listine, ki se nam bo natisnil na pripravljenem izpisu.

Natisni