Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

  • Knjiženje
    • Predprejemi
      • Uvoz podatkov: Obdelava »Uvoz predprejema iz e-sloga Enostavni račun« je aktivna tudi na HR lokalizaciji iC.
  • Polnjenje privzetih cenikov
    • Obdelave polnjenja cenikov, ki se izvajajo ob knjiženju predprejemov »V prejem« ali preko pripomočka »Polnjenja cenika z nabavnimi cenami«, je izvajanje sedaj možno nastaviti za določene vrste prometa. V šifrantu »Vrste prometa« je nova nastavitev »Polnjenje privzetih cenikov«. Ta nastavitev je aktivna samo na vrstah prometa »Prejem« in je privzeto izpolnjena, kar pomeni, da se ceniki polnijo za vse vrste prometa, kot do sedaj. Če pa določene vrste prometa prejemov izključimo (odstranimo kljukico), pa se ob knjiženju dokumentov v tej vrsti prometa, ceniki ne bodo polnili z novimi cenami. Opomba: označba »privzeti ceniki« pomeni cenike predprejemov iz nastavitve programa.

Natisni