Javna naročila

Na podatke vnose, popravke in brisanje javnih naročil lahko omejimo z varnostnim sistemom:

·      PRAC - Šifrant javnih naročil, Glavni meni

·      PRAC - Javna naročila, Glavni meni

·      PRAC - Analize javnih naročil, Glavni meni

·      PRAC - Analiza predračunov, Glavni meni

·      PRAC - Dokazila, Glavni meni

·      PRAC - Predmeti naročanja - artikli, Glavni meni

·      PRAC - Obrazci, Glavni meni

·      PRAC - Merila, Glavni meni

·      PRAC - Mejne vrednosti JNMV, Glavni meni

·      PRAC - Vrste plačil, Glavni meni

·      PRAC - JAVNA NAROČILA – Pregled javnih naročil: Ob prepovedi se na preglednici javnih naročil filter Operater izpolni s trenutnim operaterjem. Filtra ni mogoče spreminjati.

·      PRAC - JAVNA NAROČILA – Glavni meni

·      PRAC - JAVNA NAROČILA – Popravljanje podatkov

·      PRAC - JAVNA NAROČILA – Prenos predobremenitev

Natisni