Verzija 2020.07.001 z dne 22.5.2020

  • Knjiženje
    • Temeljnica nabave, porabe
      • Pri pripravi vknjižb se je dopolnilo zaporedje zapisov na način, da se znotraj polja dokument, ki je sestavljen iz vrste prometa, številke dokument in leta, sortira tudi glede na številko dokumenta in ne samo kot celo sestavljeno polje.

Natisni