Verzija 2018.06.001 z dne 30.4.2018

  • Skupina za popuste se ob spremembi stranke in 'Prodajni pogoji iz plačnika' prepiše iz plačnika, drugače iz prejemnika oz. nastavitev.
  • V primeru, ko se funkcija F11 uporabi na vrstici odpreme, ki je vezana na naročilo kupca, se veza ohrani na obstoječi in vseh dodanih vrsticah.

Natisni