Verzija 2021.03.001 z dne 22.02.2021

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Knjiži

Urejena kontrola usklajenosti v primeru ne uporabe šifranta temeljnic.

Dnevne obdelave - Plačevanje

Obdelava postavk izpiska: dopolnjeno je prehajanje med polji v primeru, ko je na kontu določeno, da se spremlja analitika.

Šifranti - Šifranti DK - Ključi

V pregled vrednosti dodan seštevek stolpcev z vrednostmi 

 

Natisni