Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Gotovinska prodaja« so polja za vnos »Tiska blagajnika« in »Tisk zbira ddv« postavljena na privzete vrednosti (potrjeno) in so neaktivna za vnos. V primeru, da velja nastavitev »Nezavezanec za DDV« pa je tisk zbira ddv vedno nepotrjeno.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo
    • V primeru evidenčnega knjiženja se vknjižbe pripravijo po naslednjem vrstnem redu: dnevni iztržek, davki, načini plačil, realizacija. Podatek, ali je evidenčno knjiženje ali ne, se dobi v podatkih za aplikacijo v licenci Dvostavnega knjigovodstva.
   • Pri prenosu podatkov na off-line blagajno se je popravilo prenos zalog v primeru, ko prehod v novo leto na centrali ni bil še narejen. Program je do sedaj prenesel samo zalogo na podlagi prometa leta iz preglednice, sedaj vzame zalogo na podlagi knjižnega leta in prometa v »naslednjem letu«.
 • Inventure vrednostnega blaga
  • Pri vnosu popisnih list iz ročnih terminalov se tudi v primeru inventure vrednostnega blaga napolnijo zadnje nabavne in maloprodajne cene iz prometa na enak način, kot pri ročnem vnosu vrstic.
  • Prikaz podatkov na gumbu »Zbiri« je v primeru vrednostnega blaga omejen na prikaz relevantnih podatkov.

 

Natisni