verzija 2017.07.000

Nastavitve

 • Nastavitve programa - zavihek Povezave: dodani sta dve novi polji "Dodatno polje 1" in "Dodatno polje 2". Ti dve novi polji omogočata, da sami določite poimenovanje dveh novih podatkov (če to seveda potrebujete), ki jih lahko zapišete v register osnovnih sredstev in drobnega inventarija. V primeru, da v katero izmed polj "Dodatno polje 1" in/ali "Dodatno polje 2" zapišete vaše poimenovanje dodatnega podatka v registru osnovnih sredstev, se bo le to poimenovanje uporabilo v OSD - Osnovna sredstva in DI:
  • Preglednica: prikazu v preglednici osnovnih sredstev in drobnega inventarija.
  • Vnesi/uredi zapis:
   • vnosnem oknu oz. oknu za urejanje podatkov osnovnega sredstva oz. registra (polje se prikaže samo, če je v Nastavitvah programa določen naziv dodatnega polja)
   • gumb Reverz: dodatna polja so med razpoložljivimi polji na vzorcih za tisk reverza.
  • Analiza - Analiza osnovnih sredstev: dodatna polja so med razpoložljivimi polji analize.
  • Analiza - Pregled osnovnih sredstev po izbiri: dodatna polja so med razpoložljivimi polji analize.
  • Analiza - Pregled drobnega inventarja po izbiri: dodatna polja so med razpoložljivimi polji analize.

 

Šifranti

 • Viri financiranja - gumb "Vnos/brisanje več zapisov": dodana je nova funkcionalnost na gumbu na dnu preglednice "Vnos/brisanje več zapisov", ki omogoča dodajanje ali brisanje več virov financiranja za izbranih več osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja in izbrani vir financiranja.

 

Osnovna sredstva in DI

 • Analize - Analiza osnovnih sredstev: dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča pregled po virih financiranja. 

 

 

Natisni