verzija 2018.04.000

  • ​Vnesi zapis: V primeru izbora gumba "saop-web" in nato zapiranja okna za vnos nove stranke z "X" se ne zgodi zapis v bazo.

Natisni