Kontrolni pregled vrst obračuna po zaposlenih

Nad preglednico zaposlenih pri Posrednem vnosu nam gumb za tiskanje  omogoča izpis Kontrolnega pregleda vrst obračuna po zaposlenih. Na njem se za izbrane zaposlene izpišejo vse enote različnih vrst obračunov, ki so jim bile vnesene pri posrednem vnosu skupaj z analitikami (SM, SN, Referent, DN), če to želimo. Pred izpisom določimo nastavitvene podatke:

Od Do šifre zaposlenega – program predlaga izpis za vse zaposlene, za katere je bil narejen posredni vnos obračuna. Sami lahko omejimo izpis na posameznega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb

Za SM – izpis lahko omejimo za posamezno stroškovno mesto.

Tiskam – če izberemo možnost Vse, se izpišejo vse obračunske vrste, vnesene v Posrednem vnosu, ne glede na to, ali je bil izveden prenos teh obračunskih vrst v obračun, ali ne. Sicer lahko omejimo tiskanje le na Prenesene ali pa Neprenesene obračunske vrste.

Tiskam analitike – ob potrditvi se za posamezno obračunsko vrsto za zaposlenega izpišejo še šifre stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta in oznaka delovnega naloga, če so bili ti podatki predhodno vneseni.

Opis liste – se natisne v glavi izpisa.

 

 

Natisni