Verzija 2020.11.001

  • V primeru menjave plačnika na izdanih računih odpravljene težave pri labeli in kontroli plačnika

 

Natisni