Zavihek nastavitve

Vedno v obračunu – ob potrditvi se v obračunu plače zaposlenih upoštevajo vse vrste obračuna, ki imajo v sistemu obračuna vključeno oznako pri določilu 'Vedno v obračunu'.

Kontrola vsote ur – ob potrditvi program primerja vsoto vseh ur vnesenih pri obračunu za zaposlenega z urami mesečne delovne obveznosti iz Nastavitev obračuna.

Preračun olajšav glede na fond ur – ob potrditvi se splošna dohodninska olajšava zaposlenih in olajšava za družinske člane preračunata s količnikom dejansko opravljenih ur zaposlenega glede na ure njegove mesečne delovne obveznosti.

Obračun kreditov – ob potrditvi se v obračunu upoštevajo krediti zaposlenih.

Obračun članarin – ob potrditvi se v obračunu upoštevajo sindikalne članarine.

Obračun samoprispevkov – ob potrditvi se obračunajo samoprispevki krajevnih skupnosti in občin.

Obračun bonitet – potrjena izbira pomeni, da se osnova za dohodnino in prispevke poveča za bonitete zaposlenih.

 

Natisni