Verzija 2018.16.000

 • Sociala
  • Stanovalec – zavihek Namestitev: Urejeno, da se dodatki na sobe pravilno prikazujejo.
 • Zdravstvo
  • Zdravstveni karton: V osnovnih podatkih je dodana nastavitev, s katero lahko onemogočimo števec pregledov. Nastavitve – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – Viden pregled na zdravstvenem kartonu
  • Poslovanje z zdravili – Zaloga zdravil: Na formo dodan stolpec Doza. Podatek se črpa iz Zdravstvo – Zdravstveni karton – Terapije
  • Poročila -  Plan dela: urejeno, da se na poročilo zapiše celotno besedilo zapisano v Zdravstvo – Zdravstveni karton – Načrtovani posegi.
 • Delo
  • Fizioterapija – Plan: Urejeno, da se na izpis poročila Plan fizioterapije izpišejo le storitve aktivnih uporabnikov. V kolikor izpis omejimo na daljše obdobje in je uporabnik v tem času dom zapustil, se na izpis zapiše datum do katerega je bila storitev aktivna (do datuma zaključka dogovora).
  • Delovna terapija – Poročila – Plan: Urejeno, da se na izpis poročila Plan delovne terapije izpišejo le storitve aktivnih uporabnikov. V kolikor izpis omejimo na daljše obdobje in je uporabnik v tem času dom zapustil, se na izpis zapiše datum do katerega je bila storitev aktivna (do datuma zaključka dogovora).
 • Obračun
  • Sociala – Pošiljanje računov:
   • Urejeno, da se v datoteki za trajnike zapiše pravi datum soglasja za SEPA direktno obremenitev.
   • Za pošiljanje računa v vednost po e-pošti dodana nova možnost pošiljanja preko Outlooka. Nastavitev je potrebno aktivirati v Nastavitve – Osnovni podatki – Sporočanje – Uporabi Outlook. Podatkov v spodnjih okencih v tem primeru ni potrebno izpolnjevati.
  • Zdravstvo – ZZZS datoteke: Pri ročni pripravi obračuna zdravstvene nege so napake nadomeščene s smiselnimi opozorili.

 

Dopoljneno 16.01.2019:

S programsko verzijo 2018.16.000 smo v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun spremenili sistem številčenja prejetih vlog.

Do te verzije so se prošnje številčile po sistemu 1801035 pri čemer sta prvi dve številki predstavljali leto (2018), drugi dve številki sta predstavljali vrsto doma (01-celodnevno varstvo), zadnje tri številke pa so predstavljale zaporedno številko prejete vloge (035).
Od verzije 2018.16.000 pa se prejete vloge številčijo po sistemu 1810035, pri čemer prvi dve številki predstavljata leto (2018), tretja številka predstavlja vrsto doma (1-celodnevno varstvo), zadnje štiri številke pa predstavljajo zaporedno številko prejete vloge (0035).

Razlog za spremembo sistema številčenja je v tem, ker je pri nekaterih uporabnikih število vlog preseglo maksimalno možno število prejetih vlog (999) na leto. Število prejetih vlog smo posledično povečali na 9999 na leto.

Natisni