FRP - Finančna razkritja poslovanja

V Dvostavno knjigovodstvo smo dodali možnost priprave poročila po standardu FRP, ki ga uporabljamo kot dokumentacijo za banko pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu, ipd. Končni dokument v Excelovi obliki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter podrobneje razdelane podatke iz bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP.

Finančna razkritja poslovanja

 

 

 

 

 

 

Natisni