PostWarehouseTransfer

Example of input xml:

<WarehouseTransfer>
    <Heading>
        <TypeID>PMS</TypeID>
        <FromWarehouseID>1000029</FromWarehouseID>
        <ToWarehouseID>1000027</ToWarehouseID>
        <TransferDate>2018-01-30T00:00:00.000</TransferDate>
        <TransferDescription>Dobavnica 123-PR/2018</TransferDescription>
    </Heading>
    <Details>
        <Detail>
            <ItemID>ART001</ItemID>
            <ItemIDType>ID</ItemIDType>
            <Quantity>2</Quantity>
            <Note>Prenašam blago iz skladišča 1 na skladišče 2</Note>
            <LinkedDocLineNumber>1</LinkedDocLineNumber>
        </Detail>
    </Details>
</WarehouseTransfer>

In case of successful addition of wherehouse transfer returm xml with iCenter unique number of warehouse post. Example:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CreateResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Keys>
    <Key>
      <Name>LetoPrometa</Name>
      <Value>2018</Value>
    </Key>
    <Key>
      <Name>TipPrometa</Name>
      <Value>M</Value>
    </Key>
    <Key>
      <Name>SifraVrstePrometa</Name>
      <Value>PMS</Value>
    </Key>
    <Key>
      <Name>StevilkaDokumenta</Name>
      <Value>1</Value>
    </Key>
  </Keys>

 

 

 

Natisni