Izvoz podatkov na dlančnike Pidion

S tem programom pripravimo podatke v xml obliki, kateri so potrebni za delo na posebnih terminalih (dlančnikih) Pidion. Pripravijo se podatki o: davkih, načinih plačil, artiklih in cenah, skladiščih, podatki uporabniku, delvcih – blagajnikih ter strankah in njihovih rezervacij prodajnih mest.

 

  • Št. terminala – vpišemo številko, za katerega pripravljamo izvoz. Številka terminala določa tudi ime izhodne datoteke.
  • Stranka – obvezen podatek o stranki, katera določa lokacijo prodajnih mest. S tem zožimo izvoz prodajnih mest.
  • Cenovno področje – na podlagi tega cenika se pripravijo artikli in cene. Izvozijo se tako artikli, kateri imajo veljavno prodajno ceno v tem ceniku.
  • Področje – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v katero bomo odložili podatke.
  • Konto odprtih postavk – gre za iskanje in izvoz odprtih postavk strank.
  • Prodajna mesta – vstop v šifrant prodajnih mest. Odpre se preglenica prodajnih mest, na kateri potem dodajamo, popravljamo ali brišemo podatke o prodajnih mestih. Z vpisom stranke na prodajno mesto pomeni, da določeno prodajno mesto lociramo na stranko – na tej stranki so potem lahko detaljni podatki o prodajnih mestih.

  • Rezervacije – vstop v šifrant rezervacij. Gre za podatke o strankah in njihovih rezervacijah prodajnih mest. Določeno prodajno mesto je tako možno rezervirati za določeno obdobje samo za eno stranko, v istem obdobju ali delno istem obdobju prodajnega mesta ni možno rezervirati večkrat. Odpre se preglenica, na kateri potem dodajamo, popravljamo ali brišemo podatke o rezervacijah prodajnih mest.

Natisni