Verzija 2019.09.001 z dne 12.7.2019

 

  • Knjiženje – kalkulacije; na tabeli kalkulacije materiali in tabeli  glave kalkulacije je dodano novo polje, ki vrednosti materiala obračunava na 2 decimalni mesti natančno.

 

Natisni