Šifranti

Na razpolago imamo sledečo izbiro šifrantov:

1.  Otroci (Učenci, Dijaki, Študenti, slušatelji, Oskrbovanci, Naročniki, Koristniki), Stranke, Skupine/razredi, Enote, Storitve, Doplačniki storitev, Predvidene storitve.

2.  Za vrtce poleg naštetih šifrantov pod točko 1 še Plačilni razredi, Programi, Starostna obdobja, Osnove za odsotnost, Osnove za rezervacijo, Občine doplačniki, Katasterski dohodek, Premoženje družine, Prihodki s.p.

3.  Za domove upokojencev poleg naštetih šifrantov pod točko 1 Skrbniki.

4.  Za glasbene šole poleg naštetih šifrantov pod točko 1 še Učitelji, Predmeti, Instrumenti, Razredi, Prve grupe, Predmetnik.

 

Priporočamo naslednji vrstni red vnosa šifrantov: najprej enote, skupine/razredi:

·      vrtci: plačilni razredi, programi, starostna obdobja, osnove za odsotnost in rezervacijo

·      domovi upokojencev: oskrbovanci in skrbniki

·      glasbene šole in šole: Učitelji, Predmeti, Instrumenti, Razredi, Prve grupe, Predmetnik šole

·      šele nato otroci/učenci/dijaki, storitve, doplačniki storitev (vrtci pa tudi Občine doplačniki) in predvidene storitve.

Natisni