Odklepanje posamično izvoženih računov

V primeru posamičnega odklepanja izvoženih računov, številka izvoza nad preglednico ni izpolnjena. V preglednici »Odklepanje računov« so prikazani le računi, ki so bili v knjigovodstvo izvoženi posamično preko gumba  - Knjiži (Alt K). Iz preglednice izberemo le račune, ki jih želimo odkleniti. Posamezen račun izberemo s pomočjo gumba Insert ali Ctrl in miške. Račune od do pa izberemo s pomočjo gumba Shift in miške. Izbrani računi se v preglednici obarvajo rdeče. Hkrati lahko izberemo več računov. Ob kliku na gumb  - Odkleni (Alt D) se najprej odpre okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se računi odklenejo. V primeru potrditve se stanje vsakega izbranega računa spremeni iz K = Knjižen na P = pripravljen. Takega računa ni več v tej preglednici. V meniju Knjiženje v preglednici Računi pa ta račun dobi status »Pripravljen«, tako da ga lahko ponovno pripravimo za knjiženje v knjigovodstvo.

Natisni