Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih v xml formatu za oddajo preko spletne aplikacije UJPnet

V skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju, na dan 31.12.2017« objavljenega na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/gradiva/, je potrebno k obrazcu priložiti izpise iz analitičnih evidenc osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2017 v elektronski obliki, in sicer v xml formatu preko spletne aplikacije UJPnet.

Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih v xml formatu za oddajo preko spletne aplikacije UJPnet

 

Natisni