Vnos novega delovnega mesta

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovna mesta.

  • Šifra delovnega mesta – vnos šifre (izbira) delovnega mesta is splošnega šifranta delovnih mest kadrovske evidence. Delovno mesto mora obstajati v kadrovski evidenci!
  • Naziv – naziv delovnega mesta. Predlaga se naziv delovnega mesta iz šifranta delovnih mest kadrovske evidence, naziv lahko spremenimo.
  • Oznaka aktivnosti – označimo ali je delovno mesto aktivno (Da) ali neaktivno (Ne). Neaktivnega delovnega mesta ne moremo dodeliti operaciji.
  • Ocena delovnega mesta – predlaga se ocena delovnega mesta iz šifranta delovnih mest kadrovske evidence, oceno lahko spremenimo. Ocena delovnega mesta je pomembna zaradi kalkulacij stroškov dela (delavcev).
  • % režije – vnos želenega odstotka režije s katerim se bo v kalkulacijah povečal strošek dela (delavcev).

Natisni