Vodenje evidence incidentov

Modul iCenter Sociala, zdravstvo in obračun omogoča vodenje evidence incidentov. Vodimo lahko tako incidente uporabnikov oziroma stanovalcev kot tudi incidente zaposlenih in zunanjih oseb. 

Vodenje evidence incidentov v modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun

Natisni