Verzija 2018.02.002

Pripomočki 

  • Poračun odbitnega deleža: odpravljena napaka vezana na ime baze saopsf

Natisni