Dodatne subvencije

Funkcionalnost Dodatne subvencije omogočala popis subvencij obrokov, ki jih subvencioniran nekdo drug, ne MIZKS. Na tem mestu lahko odpirate subvencije, ki niso določene v Zakonu o šolski prehrani (ZŠolPre), ampak so določene npr. s sklepom občine.

·      Dodatne subvencije: Na vsaki novi subvenciji se poleg šifre in naziva subvencije določi znesek subvencije ali odstotek subvencije glede na ceno storitve ločeno za malico in kosilo. Določi se tudi besedilo, ki se izpisuje v glavi in nogi sklepa o subvenciji obroka.

·      Izpisi: izpisi sklepov so dopolnjeni tako, da je mogoče tiskanje sklepov tudi za nove subvencije. Sklepe je mogoče shranjevati v dogodke učencev. Dodan nov izpis Zahtevek za nakazilo sredstev.

 

V ostalih delih programa, se te dodatne subvencije odražajo tako, da:

·      Subvencije obrokov: funkcionalnost dopolnjena tako, da je mogoče na učencu/dijaku izbrati poleg obstoječih subvencij MIZKS tudi nove subvencije vpisane v Šifrantu Dodatne subvencije.

·      Subvencionirane odjave: mogoče vnos subvencionirane odjave tudi učencem/dijakom z subvencijami vpisanimi v šifrantu Dodatne subvencije.

·      Neposreden vnos: dopolnjen tako, da je mogoče vnesti subvencionirano odjavo tudi učencem/dijakom z subvencijami vpisanimi v šifrantu Dodatne subvencije.

·      Analiza prijavljenih in koriščenih obrokov: dopolnjena tako, da se pri prikazovanju in izračunu subvencije učencem/dijakom upoštevajo tudi subvencije vpisane v šifrantu Dodatne subvencije.

·      Obračun in Zaključek obračuna: spremenjen tako, da se doplačila računajo tudi na podlagi subvencioniranih odjav in koriščenja obrokov za učence/dijake z vnesenimi novimi dodatnimi subvencijami. Znesek subvencije je prikazan na računu v koloni Doplačilo.

Natisni