Knjiga naročil dobaviteljem

Knjiga ima nastavitve, ki služijo za pripravo naročil dobaviteljem in prevzeme od dobaviteljev.

 

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno knjigo naročila.

Naziv – vpišemo naziv knjige naročila.

Tip dokumenta – vpišemo ali izberemo ali je knjiga namenjena za naročila kupcev ali dobaviteljem. Knjigam, ki že imajo promet nastavitve ni možno spreminjati.

Napoved zaloge – nastavi se ali se knjiga upošteva v napovedi zaloge ali ne.

Mobilna prodaja – nastavi se ali se knjiga uporablja pri mobilni prodaji povezani z zunanjimi sistemi.

 

Vrsta prometa – Izberemo na katero vrsto prometa se knjižijo podatki iz naročila dobavitelju in prevzema od dobavitelja.

Skladišče – Izbere se skladišče v katerega se knjižijo podatki iz naročila dobavitelju in prevzema od dobavitelja.

 

Posebno knjiženje prevzema:

Menjaj status prevzema – Glede na to nastavitev se na prevzemih samo spremeni status prevzema na Zaprt. Nastavitev služi za izvajanje zunanjih sistemov.

Napis na gumbu – Napis, ki ga vpišemo v polje se prikaže na gumbu za knjiženje prevzema, ki sproži zgoraj opisano akcijo.

 

Prepis prevzema:

V prejem – glede na nastavitev se pri knjiženju prevzema v MSP izbira predlaga in se ne more spremeniti. V tem primeru se prevzem kjiži samo v prejem MSP.

V predprejem – glede na nastavitev se pri knjiženju prevzema v MSP izbira predlaga in se ne more spremeniti. V tem primeru se prevzem kjiži samo v predprejem MSP.

V predprejem in prejem – glede na nastavitev se pri knjiženju prevzema v MSP izbira predlaga in se ne more spremeniti. V tem primeru se prevzem kjiži najprej v predprejem MSP, nato pa še v prejem MSP.

Avtomatski prevzem – tu lahko nastavimo, da se prevzem knjiži avtomatsko brez vmesnega nastavitvenega okna.

 

Polnjenje dobaviteljevih podatkov artiklov – tu nastavimo, da se pri prevzemanju od dobavitelja v primeru, da za izbranega dobavitelja in artikel ne obstaja zapis odpre vnosna forma »Artikli za stranke«, kjer se lahko ustrezno dopolni podatke. Nastavitev pri potrditvi prevzema ažurira podatke o Artiklih za stranke s podatki vpisanimi na prevzemu.

 

Pri knjiženju ne upoštevaj:

Tu lahko določimo katere podatke naj se ne upošteva pri prenosu iz naročila dobavitelja v prevzem od dobavitelja:

Stroškovno mesto – tu izberemo, če hočemo, da se odpremni nalogi združujejo neglede na stroškovno mesto.

Stroškovni nosilec – tu izberemo, če hočemo, da se odpremni nalogi združujejo neglede na stroškovni nosilec.

Referent – tu izberemo, če hočemo, da se odpremni nalogi združujejo neglede na referenta.

Delovni nalog – tu izberemo, če hočemo, da se odpremni nalogi združujejo neglede na delovni nalog.

Analitika – tu izberemo, če hočemo, da se odpremni nalogi združujejo neglede na analitiko.

Natisni