Verzija 2020.07.007

Obračuni storitev

Dopolnjen obračun  za vrtce, ki imajo na programih nastavljeno  fiksno število dni in dodatni popust občine. 

 

Natisni