Verzija 2021.08.001 z dne 7.6.2021

  • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; pohitritev priprave izpisa.
  • Varnostni sistem – razširjene omejitve obstoječega varnostnega sistema za spreminjanje serij delovnega naloga.

 

Natisni