Brisanje mesečnega obračuna amortizacije

Pri mesečnem obračunu amortizacije, se lahko od verzije 6.24. briše obračun amortizacije po mesecih ali za eno osnovno sredstvo.

Gumb za brisanje se nahaja v preglednici osnovnih sredstev poleg gumba obračun amortizacije.

Brisanje mesečnega obračuna amortizacije

Natisni