Verzija 2019.03.003

  • Knjiženje
    • Predračuni
      • Popravljeno polnjenje oznak DDV v primeru uporabe sestavnic v alternativni merski enoti (nastavitev sestavnice-dodatno).

 

Natisni