Dodajanje novih obračunov

V vnosnem oknu Obračuna KDPZ vnašamo naslednje:

Leto - vpišemo leto obračuna. Predlaga se leto zadnjega obračuna plače.

Mesec - vpišemo mesec obračuna. Predlaga se mesec zadnjega obračuna plače.

Naziv obračuna - Vpišemo kratek naziv obračuna.

Datum obračuna - Vpišemo datum, na katerega izvajamo obračun. Predlaga se tekoči datum.

Datum plačila - Vpišemo datum, na katerega se bo izvedlo plačilo premij v pokojninski sklad.

Obračun zaključen - označimo, če smo zaključili z delom na tem obračunu. S tem onemogočimo neželeno spreminjanje podatkov obračuna.

Natisni