Verzija 2018.14.001 z dne 05.11.2018

 • Podatki dodatnih analitik so dodani v preglednico neposrednega vnosa.
 • Urejen vnos podatkov obrazca M4.
 • Evidenca prisotnosti
  • Priprava obračuna (korak 3).
   • Urejeno delovanje pripomočkov v primeru vnosa po organizacijskih enotah.
 • Predelana Zbirna rekapitulacija plač
 • Izračun sorazmerne obdavčitve regresa nad uredbo v primeru, ko zaposleni ni zaposlen celo leto
 • Analiza obračunskih vrstic: dodano polje Dni iz obdobja dopustov
 •  

Natisni