Obračunski list

S klikom na gumb lahko izpišemo ali omogočimo predogled obračunskega lista za zaposlenega.

Natisni