Zavihek Obračun za osnovno sredstvo

Namen programa je informativni izračun amortizacije za izbrano osnovno sredstvo. Podatki se izračunajo in izpišejo na ekran. Po enakem postopku se izračuna Amortizacija v obdelavi Obračun za vsa osnovna sredstva in pri Začasnem obračunu. Obračun je kumulativen za obdobje od začetka leta iz Nastavitev do meseca vpisanega v polje Mesec obračuna do vključno.

Obračun za osnovno sredstvo si lahko natisnemo z gumbom Tiskaj.

Natisni