Verzija 2017.05.004 z dne 4.5.2017

Sociala, zdravstvo in obračun

http://help.icenter.si/sl/verzija-201705004

Natisni