Verzija 2020.11.001

  • Šifranti – Stroji, orodja in naprave; v primeru, da program VRP ni povezan s programom OSD šifrant strojev, orodij in naprav ni več vezan na šifrant osnovnih sredstev.

Natisni