Nastavitev opozoril in blokad vezano na dolg/limit na stranki

V programu lahko nastavimo opozorila in blokade strank vezano na njihov dolg oziroma limit. V navodilu so opisana posamezna področja, ki jih je potrebno nastaviti.

Nastavitev opozoril in blokad vezano na dolg/limit na stranki

Natisni