Izpis Obračuna izločenih osnovnih sredstev

·      Osnovno sredstvo od .. do: omejimo se od katerega do katerega osnovnega sredstva želimo izpis izločenih osnovnih sredstev.

·      Datum izločitve: izberemo ali vpišemo od katerega do katerega datuma izločitve naj nam program upošteva izločena osnovna sredstva.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi liste izločenih osnovnih sredstev.

 

Natisni