Verzija 2021.04.001 z dne 15.03.2021

 • Knjiženje
  • Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje
   • V Trgovini na drobno se je iskanje prodajnih cen v cenikih razširilo z dodatnim nivojem iskanja. Poleg akcijskih cenikov, cenikov konkretne stranke, cenikov kartic zaupanja in privzetih cenikov poslovalnice se iskanje izvaja še po ceniku iz nastavitev programa. Cena iz tega cenika se predlaga samo v primeru, ko v vseh prejšnjih cenikih cena ni bila najdena, ne glede na to, ali je cena v tem ceniku najugodnejša ali ne.
  • Negotovinska prodaja
   • Dopolnjen program knjiženja negotovinskih dobavnic v Fakturiranje. Na nastavitveni formi za knjiženje "Prenos dobavnic v Fakturiranje" je nova nastavitev "Datum zapadlosti" z naslednjimi izbori: Iz podatka Rok plačila; Datum dobavnice + neto dnevi kupca; Tekoči datum + neto dnevi kupca; Datum računa + neto dnevi kupca; Izbrani datum. V odvisnosti od izbora se v račun Fakturiranja napolni datum zapadlosti. Ta novi sistem polnjenja datuma zamenjuje obstoječega, ko se je datum zapadlosti izračunal iz datuma računa ali iz samega roka plačila na dobavnici.
  • Gotovinska prodaja
   • Odpravljeni napaki iz prejšnje verzije programa: pri storniranju računa prikaz obvestila o nevpisani števili blagajne in storno se ni nadaljeval ter pri vnosu vrstice v nekaterih primerih, ko se je prikazalo obvestilo o nepravilni vrednosti v polju cena.
  • Predračuni
   • Pri uvozu vrstic predračunov iz ročnih terminalov se je dodalo uvoz dodatnega podatka (»Nastavitve ročnih terminalov« – polje »Dodaten podatek«), ki predstavlja serijo artikla.
 • Nastavitve programa
  • V nastavitvah POS opreme so za zaslone na dotik (touchscreen) dodane nastavitve prikaza t.i. hitrih gumbov. Gre za nastavitve, s katerimi lahko dodatno prilagodimo število in velikost prikazanih podatkov na posameznem gumbu.

Natisni