verzija 2017.05.005

​Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: umaknjeno je obvestilo, ki se pojavi v primeru neusklajenih zneskov med zapiranimi postavkami

 

Natisni