Podatki eRegistratorja

Nastavitve eRegistratorja in meta podatki o dokumentih eRegistratorja se nahajajo v podatkovnih bazah SAOP iCentra. Podatki pomembni za uspešno delovanje celotnega eRegistratorja (klasifikacijski načrti, vrste dokumentov, lastnosti dokumentov, ...) so shranjeni v podatkovni bazi šifrantov – običajno se imenuje saopsf. Podatki o zgodovini dostopov do dokumentov eRegistratorja so shranjeni v posebni sistemski bazi SAOP iCentra, ki se običajno imenuje saoptmp.

Natisni