Sklopi

Preko gumba Sklopi določamo, kateri sklopi so del javnega naročila in za vsak sklop določimo, ali je odprti ali zaprti sklop.

Da izvajate javno naročanje po sklopih določite s kljukico v polju Izbira po sklopih na zavihku Splošni podatki. Polje se aktivira, ko v polju Izbira celotne ponudbe ni kljukice.

V okviru javnega naročila razvrstite predmete naročanja smiselno v več sklopov. Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru sklopa, drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop. Odprti sklop pa pomeni, da lahko ponudnik ponudi cene za poljubno število predmetov naročanja. Zaprti/odprti sklop je lahko eden ali pa jih je več v okviru enega javnega naročila.

Po kliku na gumb Sklopi, se odpre preglednica. S klikom na Vnesi zapis, vnesete vse sklope (skupine artiklov / predmetov naročanja), ki so del javnega naročila, kot je spodaj prikazano:

·      Sklop – izberemo iz šifranta Skupine artiklov ustrezen sklop.

·      Vrsta sklopa – izberemo med Zaprt in Odprt.

Natisni