Gumb Prevrednotenje

Ta gumb je pripomoček, s katerim lahko izbranemu naboru zaposlenih spremenimo vrednost osnove obračuna, ki je prikazana na vnosnem oknu. Odpre se okno z nastavitvami prevrednotenja :

 

 

Šifra zaposlenega od – do – določimo izbor zaposlenih, za katere naj se izvede prevrednotenje izbrane osnove obračuna. Sprememba vrednosti je mogoča na dva načina :

 

Odsotek prevrednotenja – vrednost osnove se poveča ali zmanjša za vneseni odstotek (glede na predznak)

 

S spremembo vrednosti : v Vrednost prevrednotenja vnesemo obstoječo vrednost, ki jo želimo spremeniti, v Nova vrednost pa vrednost, ki naj jo ima osnova po spremembi.

 

OPOZORILO : v primeru napak postopka ni mogoče z obratnim postopkom zagotoviti, da se bodo vrednosti vrnile v prejšnje stanje. Pred takšnimi posegi je potrebno preveriti, če obstaja arhiv in podatke po potrebi arhivirati.

Natisni