Urejanje vrstic predračuna

Podatke o vrstici predračuna urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici predračuna s podatki o artiklu ali tekstovni vrstici, kateri lahko spremenimo želene podatke.

Natisni