Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki na nivoju prejema, konta porabe (izdaje) in prenosa

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa po kontih« z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifrain naziv izbranega konta iz prvega nivoja. Število stolpcev in imena so pri vseh treh tipih prometa (prejem, izdaja, prenos) enaka, vsebina pa se deloma razlikuje.

Razvrščena je na naslednji način:

najprej so prikazni Prejemi, posamezni prejem pa je razvrščen po šifri skladišča

sledi prikaz Izdaj, posamezna izdaja je razvrščena po šifri konta porabe

prikaz Prenosov, posamezen prenos je razvrščen po šifri skladišča

Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri konsignanta iz prvega nivoja.

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev »Prejem«, »Izdaja« in »Nivelaciji«. V kolikor imamo vklopljeno opcijo razčlenitve proizvodne vrednosti prejema pa tudi »Prejem delež material«, »Prejem delež polizdelki«, »Prejem delež delo«, »Prejem delež stroji« in »Prejem delež kooperacija«

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni