Naprave

Šifrant Naprave je preglednica, ki prikazuje naprave, ki se bodo servisirale, dajale v najem oz.  vzdrževale.

V spodnjem delu so gumbi, ki nam omogočajo priti do dodatnih informacij o napravah:

Tiskaj – omogoča tiskanje osnovnih podatkov o izbrani napravi iz preglednice.

Opravljeni servisi – prikažejo nam seznam servisov na katerih je bila izbrana naprava.

Vrste nalog – preglednica je dvonivojska. Najprej se prikaže seznam nalog, potem pa ko kliknemo naprej seznam servisnih nalogov ki so imelo določeno vrsto naloge. Vsak nalog lahko potem odpremo in pregledamo.

Serijske številke – odpre se preglednica serijskih številk za izbrano napravo. V njej vidimo, če so se menjavale serijske številk in kdaj so se menjavale.

Podaljšane garancije – odpre se preglednica z seznamom podaljšanih garancij zaradi morebitnih večjih posegov na napravi.

Dok. artikli – odpre se okno, kjer lahko odlagamo razne dokumente za napravo, razne slike, tehnične opise,… vezane na artikel, ki predstavlja napravo.

Dok. naprave – odpre se okno, kjer lahko odlagamo razne dokumente za napravo, razne slike, tehnične opise,… vezane na napravo, ki je izbrana v preglednici.

Natisni